top of page

 

Museum Van Lien schrijft over het werk van Conny Lemke

Een oordeel over het expressionistische werk van Conny Lemke is uiteindelijk een onderzoek naar iemands eigen reactie op haar werk. We bekijken of die op zekere hoogte een herschepping van de expressie van de kunstenaar is. 

Uiteindelijk blijkt als altijd, dat dit onmogelijk is om vast te stellen. Wat er wel gebeurt, omdat haar schilderijen emotie zijn, is dat ze met de beschouwer communiceren en ze een esthetische ervaring geven welke ons vermogen tot verbeelding en begrip verrijkt. Schilderijen van Conny Lemke bekijk je als een magische caleidoscoop. 

Een uitbundig decor van verflagen over elkaar, met soms een wirwar van figuren die door abstracte lagen in toom gehouden worden. Felle kleuren in haar werk die door die abstracte lagen in toom worden gehouden. Felle kleuren in haar werk worden afgezwakt ten gunste van chromatisch kleurgebruik (trapsgewijze kleur- en toon verschillen). Door die kleurkeuze in haar werk ontstaan de effecten van symmetrie en harmonie. In de collectie van Museum Van Lien is werk van haar opgenomen.

bottom of page